Nobelpris och betting

Betting som forskningsprojekt

Priset inom ekonomisk vetenskap instiftade Sveriges Riksbank 1968 till Alfred Nobels minne. Året därpå delades priset ut för första gången och Ragnar Anton Kittil Frisch samt Jan Tinbergen blev lyckliga vinnare. Det prisades för hur de använde och utvecklade dynamiska modeller för analyser av ekonomiska förlopp. Tänk om sådana kloka hjärnor började med betting?

Angus Deaton har under hela sitt liv intresserat sig för siffror och statistik. Som ekonom har Deaton sedan analyserat och brutit ner data för att se mönster och samband. Han tilldelades priset inom ekonomisk vetenskap som riksbanken instiftade till Nobels minne för sitt arbete med att skapa förståelse för individers konsumtionsval. Arbetet bestod till stor del av att lyfta fram sambanden mellan individers val och ur det påverkar samhället. Skulle en klok man som Deaton kunna förändra hur vi ser, och inte minst spelar, på betting?

Betting handlar över ett längre tidsperspektiv om mönster. Inte den smartaste av människor kan se tillräckligt tydliga mönster för att bli en framgångsrik spelare på kort sikt, eftersom resultaten grundar sig på tillfälligheter. Dessa tillfälligheter är emellertid inte tillräckligt oberäkneliga för att ett mönster inte ska kunna skönjas över tid. Och även om ett mönster uppenbarar sig betyder inte det per automatik att det alltid faller väl ut – det handlar som sagt om tillfälligheter.

Casinospel handlar precis som betting om tillfälligheter, å andra sidan har betting ett skicklighetsmoment som casinospel saknar. Den som blir framgångsrik inom casinospel har läst sannolikhetslära från pärm till pärm och lutar sig mot kunskapen om möjliga utfall. Om du vill pröva lyckan kan du besöka Mr Green Casino som är ett mycket trevligt casino på alla sätt, och som dessutom visar stort ansvar över sin spelare. De prioriterar spelansvar högst och det är ett gott tecken.

Låt dig inspireras av ekonomer som Angus Deaton och skapa en spreadsheet för dina spel. Med en spreadsheet kommer du få en god överblick över dina vinster och förluster för att du i fortsättningen ska spela på marknader som ger dig vinster istället för marknader där du saknar framgång. Det är långt ifrån lika avancerat som Deatons arbete vilket betyder att det är ett utmärkt verktyg för gemene spelare.

betting