Linneaskolan i Umeå

Linneaskolan imponerar på Skolmyndigheten

Svenska skolelever har bristfälliga kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap visar resultaten PISA tagit fram. På samtliga ämnesområden hamnar Sverige under genomsnittet. Resultaten försämras varje år och regeringen står inför en svår uppgift att vända en allvarlig och negativ trend. Som tur är finns det ljusglimtar bland svenska skolor, även om de är få. Linneaskolan i Umeå är ett framgångsrikt undantag i det svenska skolsystemet.

När Skolinspektionen genomförde en tillsynskontroll vid Linneaskolan blev de positivt överraskade. Tillsynen genomfördes 2012 och av skolans niondeklassare hade 96 % gymnasiekompetens. Och förklaringarna till Linneaskolans positiva resultat är många, bland annat arbetar skolan med särskilt stöd. Det är ofta vad som saknas för att elever som har svårt i skolan ska bli behöriga för gymnasiet, och det är en förklaring till varför Linneaskolan lyckats. En annan förklaring är att rektorn har elevhearings varje år, där några elever som är slumpmässigt utvalda får säga sitt om skolan.

Det fanns i stort bara gott att säga om Linneaskolan. Skolmyndigheten ansåg dock att skolan kunde försöka hjälpa elever än mer att sträva efter högre betyg, och inte bara nöja sig med godkända resultat. I ett större perspektiv diskuteras flitigt hur skolsystem borde utformas. Många anser att skolväsendet måste bli bättre på att individanpassa utbildningen eftersom alla har olika förutsättningar, vilket är något som Linneaskolan faktiskt gjort.

Hur förbättrar man elevers resultat? Det är en mycket intressant fråga utan givet svar. En del går så långt som att mena att skolsystemet måste förändras från grunden eftersom systemet, som det ser ut nu, dödar kreativiteten. Andra menar att skoldagen borde börja senare eftersom barn och ungdomar har större behov av sömn och är som mest aktiva senare på förmiddagen, och inte tidigt på morgonen. Olika projekt har även visat att skolor som undviker att ge läxor och har färre skoltimmar når betydligt bättre resultat. Det kan låta motsägelsefullt, men motivation är en viktig faktor för att lära sig saker.

Linneaskolan