Rätt studieteknik

Studieteknik är avgörande för resultaten

Tyvärr har studieteknik varit ett område som inte alltid prioriterats. Vilket är synd eftersom studieteknik är avgörande för att lyckas. På senare år har området diskuterats allt mer och flera högskolor och universitet erbjuder sina elever kurser i studieteknik. Att hitta en studieteknik som passar en själv är avgörande för att lyckas. Ta dig därför tid att reflektera över dina studier och rådfråga gärna en studievägleder för att se om din planering verkar rimlig.

Det finns ingen given studieteknik som passar alla. Gemensamt för alla är dock att planering är särskilt viktigt. Planerar du inte riskerar studierna att kännas övermäktiga, vilket i sin tur leder till sämre resultat. Försök att fördela studierna jämnt över veckan som kommer och skapa en överblick för hela månaden. Det är viktigt att du har tid över för sociala aktiviteter, och planering hjälper dig att skapa rum för dem. Sedan är det viktigt att du hittar en plats som passar dig att studera på.

Studieteknik är ett vitt begrepp. Det kan exempelvis behandla miljö, tystnad kontra ljud, understrykningspennor och post-it-lappar. Hur man sedan förhåller sig till dem är upp till envar. Men studieteknik handlar om mycket mer än så. För att lära dig saker behöver du vara nyfiken på ämnet för att vara fokuserad och ta in vad föreläsaren säger, eller vad du läser i kurslitteraturen. Förbered dig inför varje föreläsning, läs in dig på området och planera för anteckningar. Och repetition är mycket viktigt – för alla.

Om du har stora mängder information du vill lära dig finns det genvägar att ta. Det finns exempelvis metoder som hjälper oss att läsa snabbt. En av flera metoder är den så kallade Flow-metoden som efter några timmars träning hjälper oss att läsa dubbelt så snabbt. Metoden hjälper oss dessutom att minnas vad vi läst. Mindmapping är en effektiv metod som hjälper oss att på kortare tid ta in större mängder information.

studieteknik